KL

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej. VSA jest sposobem na zrozumienie rynku a po nauczeniu się tej metodologii wraz z falami Eliota, wybranymi formacjami, scenariuszami będą one również zestawem kluczy do otwarcia sejfu. Ale zanim do tego dojdzie, trzeba opanować podstawy.

vsa trader

W 2016 roku Rafał Glinicki otrzymał status Honorowego Członka Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dwukrotnie nagrodzony przez publiczność i traderów , wyróżnieniem “Wykład Roku” podczas konferencji XTB Trading Masterclass w 2018r. Jako pierwszy zaobserwował i opisał Wolumenową Formację Odwrócenia https://investdoors.info/ , na którą w 2015 roku Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego. Posiada doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w tradingu, jest dwukrotnym laureatem pierwszej dziesiątki konkursu „World Top Investor”, w którym biorą udział traderzy z całego świata. Jest autorem książki „Kontrakty, Surowce, Forex”.

I miejsce za najlepszy wykład podczas konferencji XTB Investing Masterclass 2022 – Rafał Glinicki

Jest założycielem i prezesem firmy VSA TRADER Sp. Oraz CEO Black Wolf Corporation, Laureat nagrody FXCUFFS 2015 w kategorii „Osobowość Roku”, w tym samym roku firma VSA TRADER Sp z o.o. Otrzymała nagrody w kategoriach „Produkt Roku” oraz „Wydarzenie Roku”.

vsa trader

Świadczenie przez XTB usług na rzecz Klienta w szczególności obsługi rachunku demonstracyjnego może wymagać przekazania danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz XTB w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych XTB stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Poznaj sygnały wynikające z analizy wolumenu i wejdź na wyższy poziom tradingu!

Zgodnie z powyższym https://forexformula.net/ Sp. Oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania informacji o zasadach przeprowadzania badań potrzeb użytkownika prowadzonych przez XTB S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzania przez XTB S.A.

vsa trader

(„XTB”) badań potrzeb użytkownika oraz wypłatę wynagrodzenia za udział w przedmiotowych badaniach. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w akcji promocyjnej lub otwarcia rachunku demonstracyjnego. Euroclear oferuje wgląd w rozliczenie niepowodzeniem z nową usługą danych Podanie danych jest dobrowolne, dobrowolne, niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa akcji promocyjnej lub otwarcia rachunku demonstracyjnego. Trader, ekspert w dziedzinie metodologii Volume Spread Analysis oraz praktycznego podejścia do tradingu.

Add comment